24 Ekim 2022 - Endüstriyel Simbiyoz Alanında Çalışan Doktora Öğrencilerinin Tezlerine Destek Vermek Amacıyla İkinci Çağrıya Çıkıldı