İzmir Bölgesinde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Başlangıç Toplantısı-Endüstriyel Simbiyoz Fırsatları ve İyi Uygulamalar Paneli Gerçekleşti

İzmir Bölgesinde Endüstriyel Simbiyoz Projesi Başlangıç Toplantısı-Endüstriyel Simbiyoz Fırsatları ve İyi Uygulama Örnekleri Paneli 30 Kasım 2021 tarihinde (Kovid-19 önlemleri kapsamında) İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleşti.

Başlangıç Toplantısı-Endüstriyel Simbiyoz Fırsatları ve İyi Uygulama Örnekleri Paneli, İzmir ili ve bölgesinde yer alan kamu kuruluşlarını, üniversite ve özel sektör çalışanlarını, serbest bölge, sanayi ve ticaret odaları ile birliklerini, teknoloji geliştirme bölgelerini, STK temsilcilerini, endüstriyel simbiyoz konusuna ilgi duyan ve bu alanda çalışmak isteyen bölge paydaşlarını proje hakkında bilgilendirmek üzere gerçekleşti. Etkinliğe 64 kişi fiziksel olarak, 224 kişi çevrim içi olarak; toplamda 288 kişi katılım sağladı.

Başlangıç Toplantısı İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz’un açılış konuşması ile başladı. Yavuz Yeşil Mutabakat kapsamında İzmir Sanayisini desteklemek adına başlatılan bu projenin, İzmir bölgesinde bir kapasite oluşturmaya ve bir altyapı inşa etmeye yardımcı olacağını belirtti.

Dr. Mehmet Yavuz’un konuşmasının ardından UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton çevrim içi olarak programa katılım sağladı. Vinton İzmir’in var olan ihracat kapasitesinin İzmir ili ve bölgesi için büyük bir fırsat sunduğundan, İzmir Kalkınma Ajansı’nın hem bu proje için hem de sürdürülebilir kalkınma hedefleri ele almada ana ortaklarından biri olduğundan bahsetti.

Louisa Vinton’un konuşmasının ardından, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek çevrim içi olarak programa katılım sağladı. Şimşek, kaynakların verimsiz kullanıldığı doğrusal ekonomik sistemin olumsuzluklarından, iklim değişikliği ile mücadele programında kaynak tüketimini azaltan ve çevreye verilen etkileri en aza indiren bir üretim sistemine geçişin zaruriyetinden bahsetti.

Açılış konuşmalarının ardından UNDP Türkiye Kimyasallar ve Atık Projeleri Koordinatörü Meral Mungan Arda ile İZKA Yeşil Büyüme Politikaları Birimi Uzmanı Bilgen Eymirli’nin İzmir Bölgesinde Endüstriyel Simbiyoz Projesi (İESP) sunumuna yer verildi. Sunumun ardından ulusal proje danışmanı Dr. Emrah Alkaya’nın katılımı ile Endüstriyel Simbiyoz alanında sunulan fırsatlara, olası iş birliği alanlarına, Türkiye’de gerçekleştirilmiş olan endüstriyel simbiyoz projelerine ve edinilen derslere yer verildi.

Endüstriyel Simbiyoz Fırsatları ve İyi Uygulama Örnekleri Paneli, İZKA Yeşil Büyüme Politikaları Birim Başkanı Sena Gürsoy moderatörlüğünde gerçekleşti. Panele, İzmir Endüstriyel Simbiyoz Projesi Sorumlu Teknik Danışmanı Peter Laybourn, İzmir Ticaret Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri, Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. Çevre Regülasyonları ve Denetimler Müdürü Miray Tuğ, Biolive Kurucu Yöneticisi Duygu Yılmaz ve Oleatex İş Geliştirime ve Sürdürülebilirlik Yöneticisi Seçkin Arıkan katılım sağladı.

Proje Baş Teknik Danışmanı Peter Thornton Laybourn, endüstriyel simbiyozun karbon salınımını azaltmada ne denli önemli bir rol oynadığına, İzmir ili ve bölgesinin endüstriyel simbiyoz için nasıl bir fırsat yaratabileceği hususuna değindi.

İzmir Ticaret Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa Tanyeri, küresel iklim krizinden, daha az doğal kaynak kullanımına ve daha az atık üretimine imkân sağlayan eko verimliliğe geçiş konusunun öneminden ve faydalarından bahsetti. Prof. Dr. Tanyeri ayrıca raf ömrü bitmiş yiyeceklerden kompost elde edildiğine, meyve çekirdeklerinin kozmetik sektöründe, yumurta atıklarının gıda takviyesinde girdi olarak kullanıldığına ve tekstil atıklarından bitkisel tabaklama metotları sayesinde %100 dönüşebilen deri üretimi yapıldığına değindi.

Sütaş Süt Ürünleri A.Ş. Çevre Regülasyonları ve Denetimler Müdürü Miray Tuğ, SÜTAŞ grup şirketleri tarafından kurulan ve geliştirilen Enfaş A.Ş. ve Tarfaş A.Ş.’yi tanıtarak; 3 şirket arasındaki endüstriyel simbiyoz akışına ve bundan sağlanan faydaya değindi.

Biolive Kurucu Yöneticisi Duygu Yılmaz, atık kategorisine giren zeytin çekirdeğinden yeni bir polimer türü ürettiklerini, bu ürün ile karbon salınım etkisini azalttıklarını, ürün sürdürülebilirliğini arttırdıklarını ve çok daha uygun maliyetler ile anti bakteriyel tarak, diş fırçası, termos, buz kovası vb. geri dönüştürülebilir ürünler geliştirdiklerini belirtti.

Oleatex İş Geliştirime ve Sürdürülebilirlik Yöneticisi Seçkin Arıkan, zeytin endüstrisi atıkları ile diğer bitki kaynaklı atıklarından nasıl daha sürdürülebilir, bio bazlı ve çevreye daha az zarar veren aksesuarlar yaratabileceği fikrinden yola çıkarak, üretime kazandırdıkları ve Oleatex çatısı altında topladıkları tekstil ürünlerinden bahsetti.

Panel sırasında ve sonrasında hem çevrim içi hem de fiziksel katılım sağlayan katılımcıların soruları panelistler tarafından cevaplandı. Sıfır atık kapsamında düzenlenen bu etkinlikte yaka kartı, kâğıt, plastik tabak, çatal, bıçak, bardak vb. tek kullanımlık ürünlerin hiçbirine yer verilmedi ve hazırlanan materyallerin geri dönüştürülebilir ve tekrar kullanıma uygun ürünler olmasına özen gösterildi.